SALE
NEW

Xiaomi Huohou ไฟฟ้าขวดไวน์เปิดอัตโนมัติไฟฟ้า Corkscrew ไวน์เครื่องตัดฟอยล์-ใน รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 32.99

Add to cart Add to wishlist

  • รัฐ นิติบัญญัติ : พร้อมที่จะ ไป
  • Gyro : 1
  • ขนาด : 0.04513888888888889
  • จำนวนรุ่น : XIiaom Huohuo Electric Corkscrew
  • ความเร็วสูงสุด : 1
  • คุณสมบัติ : ช่องเสียบ
  • ช่อง การควบคุม : 2 ช่องทาง
  • ชื่อยี่ห้อ : XIAOMI